Läs aktuella uppdateringar på vår nya blogg

söndag 4 oktober 2009

Alla människors lika rätt och värde - vård för gömda och papperslösa

Läkare i världen har tidigare rapporterat om situationen för gömda och papperslösa och nu lyfts frågan upp på DN-debatt. Centerpartiet har tidigare tagit ställning för at erbjuda vård på lika villkor för denna utsatta grupp människor och Oscar Fredriksson skriver om detta.

onsdag 23 september 2009

Ökad invandring är bra för Sverige!

I dagens DN refereras till hur man ser på invandring i andra länder om kan bl.a. läsa att "En anledning till att invandring är en icke-fråga i Kanada kan vara att invandrarna bidrar till landets utveckling. Därför är det ingen som bryr sig om moskéer eller om poliser har turban." Läs även om gårdagens seminarium på FORES som också tog upp exemplet Kanada.

Bloggen Vi i Sverige utvecklar dock detta på ett förtjänstfullt sätt och betonar att totalt sett så bidrar invandringen till vår ekonomiska utveckling.

Detta är samma tankar som ligger till grund för vårt arbete och som finns med i våra rapporter och debattartiklar där vi sätter fokus på hur vi bättre kan ta tillvara den resurs som invandringen utgör.

Arbetet går nu vidare vid årets Integrations- och mångfaldskonferens i Järfälla den 10-11 oktober. Alla intresserade och engagerade Centerpartister är givetvis välkomna att delta, anmälan bör dock ske snarast eftersom planeringen är inne i sitt slutskede.

torsdag 17 september 2009

Integrationskonferens 10-11 oktober

På konferensen i Falkenberg konstaterades att dagens integrationspolitik inte är tillräckligt bra. Vi kom så långt som till att faktiskt fatta ett beslut att en ny integrationspolitik skall vara grundad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, vilket också klubbades på partistämman. Järfällakonferensens syfte är att ta arbetet ett steg vidare i framarbetande av innehållet i den nya integrationspolitiken utifrån den beslutade plattformen.

Stockholms län startade ett projekt med idéarbetsgrupper där integrationspolitik ingår. Resultatet blev ett integrationspolitiskt program ”För ett gemensamt Sverige”, som till stora delar togs upp och antogs på partistämman. Idéarbetsgruppen fick i uppdrag att fördjupa någon punkt och det område som innehåller flest konfliktytor i förhållande till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna identifierades som kultur och traditionsrelaterade. Rubriken för fortsättningen fick därför rubriken ”För ett gemensamt Sverige ur ett kulturellt perspektiv”.

Att diskutera punkterna ur dessa program som inte kom med på stämman eller inte antogs, tror vi är ett bra sätt att konkretisera och att kunna hitta gemensamma nämnare för nätverket att driva. Vi kommer därmed också att kunna se var våra åsikter går isär och analysera detta, vilket kan leda till nya, kreativa idéer som kan ingå i ett gemensamt program

Vår ambition är att vi skall ge oss tid att borra i de bakomliggande argumenten på de punkter där vi är oense i syfte att minska polariseringen och låsningarna i debatten som den nu ser ut.

Obs! Sista anmälningsdag 20 september och anmälan kan göras på denna adress!

onsdag 16 september 2009

Sverigedemokraterna och kyrkovalet

Sverigedemokraterna mobiliserar sina krafter inför kyrkovalet ny på söndag. Adaktusson samt DN, SvD, GP, Aftonbladet och Sydsvenskan rapporterar också om att några av kandidaterna är gamla nynazister.

Läs även: Johan Hedin, Helen Törnqvist och Kungsholmscentern.

lördag 12 september 2009

Regeringen inför integrationslotsar

Regeringen har lämnat ett förslag om införande av s.k. integrationslotsar. Läs mer på Centerpartiets hemsida. Läs även denna intressanta kommentar från bloggen Vi i Sverige.

fredag 11 september 2009

Utredning föreslår etnisk registrering

Mer information om detta finns via radions Eko-nyheter
Länk till utredningen finns här.
Se även Oscar Fredrikssons blogg för kommentarer och länkar.

UPPDATERING: Anförande från manifestationen Freedom Not Fear den 12/9 som kritiserar planerna på ökad registrering. Länk.

lördag 29 augusti 2009

Liberalt genombrott på Moderatstämman

DN rapporterar om att invandrare med jobb inte ska behöva åka tillbaka till hemlandet för att fylla i rätt formulär. Bra beslut från Moderaternas stämma som är helt i enlighet med Centerpartiets linje att sätta individen före systemet. Se tidigare inlägg om Centerpartiets utspel i SvD.